UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Patienter har selv mulighed for at anmelde en utilsigtet hændelse via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


Dansk Patient Sikkerheds Database – Rapporter hændelse:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/#


Via dette link kan du rapportere utilsigtede hændelser. 

Ved en utilsigtet hændelse forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom og som enten er til skade eller kunne have været til skade for patienten.

En utilsigtet hændelse indbefatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.  

Vælg 'Patienter og pårørende', da denne er tilegnet jer. 

DSPD drives og supporteres af:
Patientombudet
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
E-mail: Servicesk@ssi.dk